Het-niet-willen-zien-syndroom komt niet voor bij paarden! Hoezo niet?

Het paard merkt alles op, in ieder geval meer dan een mens. Als ik het paard zou vragen of hij vindt dat de mensheid in zijn algemeenheid lijdt aan het-niet-willen-zien-syndroom. Dan zou hij hierop onderbouwd kunnen antwoorden met een ja. Een ja als hypothese-stelling.

Ja, want,

Ja, want…..

het syndroom vormt zich door kenmerken samen te voegen, zoals je een syndroom vormgeeft in de geneeskunde. Een verzameling van kenmerken die telkens tezamen verschijnen. Een verzameling van klinische verschijnselen oftewel symptomen die zich altijd in samenhang met elkaar laten zien  in een levend individu.

Deze diagnose van het-niet-willen-zien-syndroom ( afgekort NWZS*)  is ook goed vast te stellen door jezelf. Het is een syndroom dat niet genoemd wordt in de geneeskunde-boeken, omdat deze diagnose nooit gesteld wordt door artsen uit de reguliere circuits. Dat is best opmerkelijk te noemen, want ik durf te stellen dat een grootdeel van de mensen hier aan lijdt. In meer of mindere mate. Je wordt in de meeste gevallen vrij van dit syndroom geboren en loopt NWZS op in de jaren dat je opgroeit en ontwikkelt. De mensen die je opvoeden of verzorgen en andere mensen die invloed op je hebben, dragen bij aan het doen laten ontstaan van dit syndroom.

Er komt vaak een moment in je leven dat je begint te beseffen dat je weleens slachtoffer kan zijn geworden van dit NWZS. Bijvoorbeeld wanneer je vast loopt in je leven, wanneer je niet meer begrijpt of kan verklaren waarom dingen zo lopen of gebeuren zoals ze gaan, dat je telkens de zelfde kous op je kop krijgt, dat je in de (media) massa mee gezogen wordt en je eigen passie en zienswijze bent verloren. Je bent je dan verre van bewust over wat je doet, wat je denkt en hoe je de wereld bekijkt. 

Behalve bovenstaande situaties, die zouden kunnen wijzen naar en bijdragen aan de prevalentie van dit NWZS, opgelopen in de jaren hier aan voorafgaand, is er op dit moment een extra groot  risico aanwezig om het NWZS op te lopen. De risicofactor die ons allen heden ten dagen beinvloedt, dus ook invloed heeft op het wel of niet oplopen van dit syndroom en de gradatie waarin, is de grootschalige wereldsituatie, corona-crisis genoemd.

De beweging van mensen op hun levenspad is opmerkelijk en kenmerkend te noemen wanneer het samenspel van symptomen opdoemt dat past in het beeld van het niet-willen-zien-syndroom. Ik constateer dan bijvoorbeeld symptomen als het rationaliseren van gebeurtenissen, het wegkijken van de (daadwerkelijke) oorzaak, hoge ademhaling, nerveuze gedragingen, emoties onderdrukken, tunnelvisie, repetoire teksten gebruiken, terugtrekken uit contact of juist macht nastreven. Dit is een greep uit symptomen die onderdeel (kunnen) zijn en die bijdragen aan de verschijningsvorm van het NWZS.

Wanneer je lijdt aan dit syndroom kan dat jaren lang onopgemerkt blijven. Op bewustniveau blijft dit namelijk doelgericht onopgemerkt. Onbewust is er wel degelijk duidelijkheid van deze aanwezigheid te constateren. Gedragingen en beslissingen nemen, emoties en dat soort levenszaken verlopen grotendeels onbewust en dat maakt dat op deze laag dit syndroom duidelijk waarneembaar is. Vanzelfsprekend, en zeker  niet in eerste instantie, niet voor de betreffende mens, maar wel degelijk voor het paard is dit overduidelijk op te merken. Paarden communiceren namelijk ook energetisch via hun lichaamstaal met elkaar en met andere lichamen. Een groot voordeel dat ons mensenlichaam biedt, is dat het kan communiceren met zo’n groot paardenlichaam om zaken die letterlijk niet zichtbaar zijn in de schijnwerpers te zetten van het licht der liefde. Liefde van een paard gaat over gezondheid en vitaliteit op alle vlakken. Alles ten goede aan het leven en overleven in samenleving. Dat kan alleen maar als je daadwerkelijk het leven in de basis beheerst, als je daadwerkelijk leeft met de natuurelementen die vorm en recht geven aan je bestaan.

Mensen voel je daarom uitgenodigd door het paard om jouw niet-willen-zien-syndroom te ontdekken. Twee zien meer dan één en een paard heeft paardenkracht wat ingezet kan worden om heling in elk lichaam na te streven. Alles in het belang van leven en overleven.

Wanneer je lijdt aan het-niet-willen-zien-syndroom ben je met name aan het overleven en ook dit kan in verschillende gradaties plaatsvinden.  Je leeft je leven dan voornamelijk als volgzame schaduw over je authentieke  leven heen. Wanneer je wel kan zien wat jouw niet-willen-zien-syndroom inhoudt, dan biedt dit jou de kans om jouw werkelijke leven tot stand te laten komen. De oogkleppen vallen af, je maakt andere keuzes, je voorkomt situaties waar je eerder pardoes in belandde, je herkent signalen van je lichaam als een antenne op je levenspad. De eerdere beslissingen en gedragingen die je onder de noemer ‘van zo ben ik nu eenmaal of zo reageer ik gewoon altijd’, verdwijnen naar de verre achtergrond en je kracht en liefdesenergie kun je ten volle benutten om te leven, want die verlies je niet meer aan je NWZS. Het bezielde lichaam waar je dit leven in mag vertoeven, kun je eindelijk inzetten om te doen wat je wil en te willen wat je doet. Een willen en een doen vanuit een bewustheid die je eerder nog niet kende, omdat je het niet wilde zien!

Wat zorgt er voor dat je het-niet-willen-zien-syndroom zo lang in stand kan houden, zonder dat je dit opmerkt? Daar is een simpel en duidelijk antwoord op te geven. Het beschermt je pijn. Het beschermt je angst om je pijn te ervaren. Pijn ervaren doet pijn en om te overleven blijf je weg van de pijn. Inderdaad overleven! Daar is ie! Maar je bent het toch met mij eens dat je hier op aarde bent om te leven? Overleven lukt je uiteindelijk nooit, want aan een leven komt altijd een einde in de vorm van dood. Waarom blijf je dan maar pogen om te overleven in plaats van echt te leven? Exact, omdat je lijdt aan het-niet-willen-zien-syndroom.  Dit lijden houdt je weg van jouw dieper liggende pijnen. En juist paardenkrachten ( krachten op verschillende niveaus) helpen je af van dit syndroom. Kijk liefdevol je pijn aan, ga je pijn aan in de veiligheid van paardenkracht. Ervaar de herbeleving van je pijnen, om verlost te raken van je NWZS om daarna direct je capaciteiten, je creativiteiten, je passie, je levenslust, je helicopterview over je eigen leven mogelijk te maken en te leven.

Ken je jezelf met uitdrukkingen als: zo ben ik nu eenmaal, ik kan niet anders, dat hoort bij mij, dit overkomt mij altijd en zal nooit anders worden; dan is de tijd rijp om je zelf te onderzoeken op het- niet-willen-zien-syndroom.

*Het-niet-willen-zien-syndroom is een benaming die D-Ranch gebruikt voor bovenstaand fenomeen in een mensenleven en is daarom een specialisatie module in de opleiding Equicure en onderdeel van de ASM.

Astrid Stijger

Tandarts,

Regressie-reincarnatietherapeut,

Equicure-therapeut,