D-Ranch heeft altijd geloofd en gevoeld dat liefde er mag zijn en mag stromen. Liefde en levensenergie die ieder levend individu, mens en dier, mag en kan ervaren. Paarden, dieren en de natuur zijn ondersteunend, gevend en ontvangend, omdat liefde hen zelf ook doet leven in de volle omvang. De natuur, inclusief schimmels, bacteriën en virussen worden ons mensen aangereikt om samen mee te zijn in bewustzijn, in waarde en in genezing op het grotere niveau. Het contact met de natuur en dus ook contact met mensen als onderdeel van die zelfde natuur is daarom zo essentieel voor de levensenergie van ieder. De intense bewustwording hiervan biedt Covid -19. De wereldleiders bieden hun ratio door o.a. regelgeving als 1,5 meter social distance. Het meest dodelijke voor levende wezens. Dat dit tijdelijk ingevoerd wordt om mensen tegen een acute ziekte die het Corona-virus veroorzaakt te beschermen álá, maar als nieuwe toekomst? Daar gelooft D-Ranch niet in en wil dit ook niet uitdragen. Er lopen in mijn weides geen paarden met beschermende plastic wanden, geen aura-protectors, infra-roodsystemen. Het is als therapeut te verklaren, maar zeker niet als ondernemer en oprichter en eigenaar van D-Ranch en Dentolive dat er bedrijven klakkeloos, zonder hun oprechte ratio, zonder hun hart-weten, opvolgen wat de wereldleiders opdragen. Dit is mijn inziens niet wat het virus vraagt. Dit is niet wat Covid-19 brengt aan het grotere geheel. Het laat mijn inziens zien waar het werkelijk om gaat. Sociaal contact, fysiek contact, (zachte) aanraking, aura’s die in contact komen, in elkaars ruimte leven omdat je elkaar lief hebt of respecteert.

Liefde.

Onontbeerlijk om te kunnen leven. Liefde op afstand, liefde op 1,5 meter afstand, niet bij je stervende Corona-besmette geliefde te mogen zijn anno 2020, wie bedenkt dit, wie gaat hier in mee? Bedrijven die hun slaatje slaan om hier geld aan te verdienen. Bedrijven waar de bezieling niet samenvalt met hun uitgedragen missie en visie. Ratio regeert als liefde wordt buitengesloten. Ratio geeft bedrijven, zonder hun liefde voor hun product, markt of proces, de motivatie om klakkeloos de opgelegde 1,5 meter vorm te geven en te verkopen aan andere bedrijven.

D-Ranch blijft geloven en voelen dat liefde vanuit de mensheid, vanuit het dierenrijk en vanuit de natuur uitdraagt zoals het bedoeld is. De successen van D-Ranch bevestigen dit. Met elkaar, de afstand die je zelf wenst, elkaars ogen die elkaar mogen bereiken, de levensenergie die stroomt. die energie die je nodig hebt om je eigen leven in te richten. D-Ranch plaatst geen 1,5 meter schermen in het weiland, want ik werk met echtheid, puurheid, liefde die iedereen kent, ook de wereldleiders. Liefde die iedereen nodig heeft. Liefde die ook jouw leven laat stralen.

Lieve mensen, laat je gezonde verstand, je eigen ratio, spreken in deze tijd en binnen de vooropgezette sfeer, waarin de wereldleiders ons nu brengen. Trek je eigen conclusies door je hart te laten spreken, te voelen of dit klopt! Leven hoort bij doodgaan, doodgaan bij het leven, ziekte, issues, klachten en impasses helpen je groeien, leren en leven. D-Ranch gaat haar liefde niet vanaf 1,5 meter laten ervaren, tenzij je dat wenst vanuit je hart. Het ratio van D-Ranch spreekt zich uit in ‘doe wat je wil en wil wat je doet ‘ binnen de context, met respect voor jouw en andermans leven, in harmonie en het gezonde evenwicht. D-Ranch staat waar het voor staat, angst speelt een rol, liefde krijgt de hoofdrol. Het leven met de natuur, het dierenrijk en de mensheid, in een universum. Onder één zon!

Altijd welkom bij D-Ranch voor wie dat wil. Durf, doe en ervaar zodra het kan. Wereldleiders zijn welkom. 🍀❤

Astrid Stijger
Tandarts, therapeut, coach en trainer